Blog

โครงการ “แบ่งให้น้องอิ่ม…กอดให้น้องอุ่น” ปี4

by in EVENT June 26, 2019

โครงการ แบ่งให้น้องอิ่ม กอดให้น้องอุ่น กับมิสซะระดะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ 1 ในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจาก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย นั้นคือ “ยารักษาโรค”
.
โครงการ แบ่งน้องอิ่ม กอดน้องอุ่น กับมิสซะระดะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ยารักษาโรค สำหรับน้องๆ เด็กด้อยโอกาส ที่อยู่บนดอย ห่างไกลความเจริญ
เนื่องจากการสำรวจความเป็นอยู่ของเด็กๆ และผู้ปกครองในหมู่บ้านที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกินค่ะ สำหรับการเจ็บป่วย ของเด็กๆ หรือคนในหมู่บ้าน ซึ่งต้องไปขอยาจากอนามัยซึ่งอยู่ห่างไกล การเดินทางที่แสนลำบาก

.

แบ่งให้น้องอิ่ม
.

มิสซะระดะจัดโครงการ แบ่งน้องอุ่น กอดน้องอิ่ม เข้าปีที่ 4 แล้วค่ะ ครั้งนี้เราได้ตระหนักและให้ความสำคัญของ ยารักษาโรค ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์ที่รักษาอาการเบื้องต้น หรือช่วยรักษาอาการป่วยเล็กๆน้อยๆของน้องๆ และคนในหมู่บ้าน ที่ไม่ต้องเดินทางยากลำบากเพื่อไปขอยาอนามัยซึ่งอยู่ห่างไกล หรือช่วยบรรเทาความเจ็บปวด และรักษาอาการเบื้องต้น ก่อนเดินทางไปหาหมอ

แบ่งปัน

มิสซะระดะจึงได้ร่วมแบ่งปัน ตู้ยาสามัญประจำหมู่บ้าน ซึ่งจะตั้งไว้ที่ ศศช.บ้านห้วยปูหลวง สำหรับน้องๆ เด็กๆ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้ใช้อย่างสะดวก รวมถึง อุปกรณ์การเรียน ของใช้ที่จำเป็นสำหรับน้องๆ รองเท้ายาง ขนม และอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ

เราจึงขออาสาเป็นแรงกำลังสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนสังคมเล็กๆที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ของเราสู่การเปลี่ยนแปลง สู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อที่ว่าสักวันหนึ่ง เด็กๆ ในหมู่บ้านเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการกลับมาพัฒนาความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

“การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”

หากท่านใดสนใจร่วมบริจาคในโครงการนี้ สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ค Ms.sarada foods หรือ Line ID : @mssarada ได้ทั้งสองช่องทางค่ะ